Kontroverze projektu stanice

Severní prodloužení trasy metra C do Letňan bylo spojeno s velkým nadšením a ohlasem. Cílem tohoto projektu bylo vyřešit komplikovanou situaci v oblasti veřejné dopravy v rámci sídlišť na Proseku a v Letňanech. Krátkodobé nadšení však postupně utichlo a přeměnilo se v rozhořčení. Zafungovala totiž pravidla „pomyslného přirozeného výběru“, co do spádovosti v této oblasti a lidé zjistili, že se jim využívání nově postavených stanic zkrátka nevyplatí. Důvod není nic jiného, než velmi špatné umístění stanic (co mohlo vést k takovémuto umístění, naznačíme níže).

Zcela prázdné letňanské autobusové nádraží

Nebudeme zde do detailu rozebírat všechny stanice nového úseku trasy C – IV.C2. Budeme se zabývat především stanicí metro Letňany, a proto v tuto chvíli zmiňme fakt, že tato stanice leží zhruba 600 metrů od nejjižnějšího cípu sídliště (bez nadsázky uprostřed polí), které má obsluhovat. Přirozené centrum tohoto sídliště, které nalezneme v okolí ulice Tupolevova, je pak vzdáleno okolo 1,5 kilometru.

Proč není stanice příliš využívána

Primárním důvodem je právě její nešťastná poloha, což však není jediný důvod. Samotná poloha nutí obyvatele docházet na stanici minimálně oněch zmíněných 600 metrů. Pro většinu z nich je to však více než kilometr. K dispozici mají pochopitelně autobusové linky, které je ke stanici dovezou, ale málokdo chce jít na autobus, čekat na něj, svézt se pár minut, poté slézt na nástupiště a opět čekat, tentokráte na metro.

Sekundární důvody nízkého využití stanice

Zásadní sekundární důvody jsou v podstatě dva a fungují v jakési synergii, čímž se jejich efekt o to více umocňuje (v synergii jsou pochopitelně i se zmiňovaným primárním důvodem).

Vedení trasy

Trasa je ve své severní části vedena tak krkolomně, že se kroutí jako had. Z pohledu člověka, který chce jet z Letňan do centra, tak souprava udělá dvě nemalé objížďky, což se pochopitelně projeví na dojezdovém čase a následně i na ochotě metro využívat.

Alternativa v podobě linky B

Autobusy jedoucí z letňanského sídliště na zastávku metro Letňany míří dále na nedaleké Vysočany, kde se nachází do centra mnohem lépe vedená linka B.

V kontextu výše uvedených skutečností doporučujeme přečíst si i sekci Alternativní umístění stanice.

Spirála problémů

Už tak pro cestující nízkou atraktivitu severního prodlužení ještě více snížila prostá ekonomická realita. Nízké využívání stanice vyplývající z výše uvedených problémů vedlo k tomu, že se nevyplácelo provozovat metro v úseku Ládví – Letňany naplno, a tak došlo k tomu, že byl provoz metra od stanice Ládví směrem na Letňany omezen. To pochopitelně vedlo k tomu, že se vytížení souprav ještě více snížilo.

Závěrem lze tedy konstatovat, že je pro nezanedbatelný počet potenciálních cestujících z oblasti Letňan daleko výhodnější svézt se autobusem na trasu B ve Vysočanech, než využívat stanice metro Letňany.

Proč je stanice umístěna tak nešťastně

Existuje celá řada více či méně na reálných důkazech postavených teorií a je velmi obtížné hledat, kde přesně je pravda. Faktem však je, že současná situace naprosto nepopiratelně ukazuje na nějaké zájmy a přání, které byly mimo, a to minimálně z pohledu „prostých“ lidí, kterým by mělo metro sloužit především. Co za tím tedy mohlo stát?

Výstaviště evropského významu

V tehdejší době se mluvilo o výstavbě gigantického výstaviště v této oblasti. To mělo konkurovat nejprestižnějším evropským výstavištím. Nikdy se však nenašel investor, který by byl ochoten investovat takové prostředky. Výstaviště zde vzniklo, ale jeho význam sotva sahá za hranice naší země.

Olympijská vesnice

V rámci kandidatury Prahy na pořádání olympiády byla tato lokalita vytipována jako ideální k vybudování olympijské vesničky. Už samotná kandidatura však byla naprostým nesmyslem.

Jiná využití

Mluvilo se též o masivní výstavbě v podobě administrativních budov, bytové zástavbě a dokonce i o univerzitním kampusu anglosaského typu. Stejně jako tomu bylo v případě výstaviště ani tady se nenašel investor, který by kterýkoliv z těchto projektů financoval.

Co dál

Úvahy o tom, že by v bezprostředním okolí stanice mělo nakonec alespoň něco smysluplného vzniknout, aby dostála svému účelu, jsou dnes naprosto mimo. Pole, která stanici obklopují, jsou totiž domovem zákonem chráněného a vzácného sysla. Tento fakt vedl k tomu, že je dnes lokalita okolo stanice prohlášena za Národní přírodní památku a prakticky jakákoliv výstavba je v jejím okolí přísně zapovězena. Metro Letňany tak zřejmě nadlouho zůstane jen předraženou dírou v zemi.