Alternativní umístění stanice

Současné umístění stanice metro Letňany, ale i její napojení na systém pražského metra nedává v této chvíli naprosto žádný smysl (o této problematice zevrubně hovoříme v části Kontroverze projektu stanice na tomto webu). Pokud má tedy sloužit plnohodnotně svému účelu, bude nutné ji nejprve vhodně přemístit a následně také vhodně napojit. Co se týče nového umístění, je situace poměrně jednoduchá. Měla by vzniknout někde v oblasti mezi místním obchodním centrem a samotným letňanským sídlištěm, čili někde okolo Tupolevovy ulice (dle reálných možností). Samotné napojení na pražské metro má pak dvě základní varianty.

Kolejiště s nástupištěm

Možnost napojení číslo 1

Tato varianta počítá se zachováním stanice na trase C. Nová stanice Letňany by byla po vybudování napojena přímo na již existující stanici Střížkov. Stanice Prosek a původní Letňanská by byly zcela opuštěny (včetně tunelů počínaje stanicí Střížkov). Tato varianta by kromě lepší polohy zastávky nabízela i rychlejší cestu směrem do centra, protože by vlaky nemusely dělat tak velký oblouk přes Prosek.

Možnost napojení číslo 2

Tato varianta předpokládá opuštění trasy C a napojení na trasu B. Za stávající stanicí Českomoravská (trasa B) by se vyrazil nový tunel severním směrem (jinými slovy ze stanice Českomoravská směrem od centra by vlaky jezdily dvěma směry). Tato možnost předpokládá využití stanice Prosek, přičemž se nabízí vystavět stanici novou, neboť stávající poloha není zcela ideální. Logickým krokem by pak bylo také zbudování nové stanice v blízkosti vlakové stanice Nádraží Vysočany.

Co s opuštěnými částmi metra

Vzhledem k mnohamiliardovým nákladům, které pražský magistrát za celý projekt zaplatil, není od věci zamyslet se nad tím, zda by opuštěné části metra nemohly najít nějaké smysluplné využití (považme, jen stanice Střížkov, byť je nepochybně impozantním architektonickým dílem, stála okolo tří a půl miliardy korun). Pravda je taková, že by se využití našlo.

Samotné tunely a opuštěnou stanici Letňany by šlo určitě využít jako kolektory inženýrských sítí a případně i jako napojení metra na železniční síť. Stanice Střížkov nazývaná též „Rybí kostra“, či „Velryba“ (při realizaci varianty napojení na trasu B) by mohla být přestavěna na nějaké sportoviště, centrum pro veřejnost či obchodní dům – záměr vybudovat u této stanice obchodní centrum ostatně dávno existuje a toto by mohla být příležitost tento záměr v nějaké rozumné podobě zrealizovat.

Možností reálného využití existuje pochopitelně celá řada, nejprve by však bylo nutné začít problém tohoto úseku metra řešit, což už tak reálné není.

Jak moc je reálná případná přestavba

Nutno přiznat, že se jedná spíše o zbožné přání, než o problém, který by byl jedním z cílů představitelů hlavního města. Ostatně magistrát naší metropole má u velkých projektů veřejné dopravy tendenci realizovat spíše ty nesmyslné a špatně provedené. V tomto ohledu je nezbytné zmínit přinejmenším prodloužení trasy A do Motola a taktéž legendární tunel Blanka (byť ten s městkou hromadnou dopravou zase tolik nesouvisí). O nebývalých problémech těchto projektů ví ale asi každý v této zemi.

Opomenout však nelze ani případné astronomické náklady, které by přebudování přineslo. Koneckonců Dopravní podnik hlavního města Prahy má teď plné ruce práce s realizací nové trasy D a o to menší je šance na vyřešení situace severní části trasy metra C.