Metro Letňany

Metro Letňany (pražské metro ji označuje zkratkou LT) je severní konečnou stanicí trasy C (červená barva) pražského metra. Má tak pouze jednu sousední zastávku, kterou je Prosek. Nachází se v blízkosti letiště Kbely mezi městskými částmi Letňany a Vysočany. Fakticky je umístěna na neobydleném území uprostřed polí, a to pod ulicí Beladova v místě jejího křížení s ulicí Listova. O problematice její polohy se dočtete více v sekcích Kontroverze projektu stanice a Alternativní umístění stanice na tomto webu.

Metro Letňany

Svého zprovoznění se dočkala 8. května 2008. Jedná se hloubenou stanici se sloupy, ostrovním typem nástupiště a monolitickou rámovou konstrukcí z železobetonu. Pod povrchem je umístěna 10,3 metru. Celková délka stanice činí 580 metrů (nástupiště má rozměry 100 na 15 metrů). Nalezneme zde dva vestibuly – severní a jižní. Oba dva jsou s nástupištěm propojeny pomocí klasického schodiště, dvojice eskalátorů a výtahu. Jižní vestibul je však dlouhodobě uzavřen a zazděn. Severní vestibul má celkem 7 výstupů na povrch. Ty jsou umístěny poměrně blízko u sebe (v řádech desítek metrů), a to v jihovýchodní části přilehlého autobusového terminálu a podél již zmiňované ulice Beladova. Polohu v rámci systému zobrazuje tato Mapa metra Praha.

Další informace o stanici metro Letňany

Subjekt realizující projekt Metroprojekt Praha a.s.
Architekti Ing. arch. Miroslav Mroczek a Ing. Eliška Bačuvčíková
Obkladový materiál –          Ocelové plechy (smaltované a probarvené)

–          Leštěný nerez

–          Akustický obklad Sonit

–          Velkoprostorová zrcadla

Vybudována v rámci úseku IV.C2

Navazující doprava

Severní část stanice metro Letňany se nachází přímo pod autobusovým terminálem, kde je ukončena, nebo kudy projíždí celá řada spojů. Celkem je to dvanáct linek – 110, 140, 158, 185, 195, 201, 269, 302, 351, 375, 376, 377.

Jednotlivé linky jezdí mezi těmito stanicemi

Linka Mezi stanicemi
110 Třeboradice – Hostavice
140 Palmovka – Čakovice
158 Miškovice – Českomoravská
185 Vinořský hřbitov – Letňany
195 Jesenická – Sídliště Čakovice
201 Bakovská – Nádraží Holešovice
269 Obchodní centrum Čakovice – Nádraží Uhříněves
302 Přezletice, Kocanda – Letňany
351 Neratovice – Letňany
375 Českomoravská – Brandýs nad Labem, Stará Boleslav aut. st.
376 Brandýs nad Labem, Stará Boleslav nádr. – Letňany
377 Kostelec nad Labem nám. – Letňany

Co je v okolí

Pražský veletržní areál (PVA)

Veletržní areál s celkovou rozlohou 105 tisíc metrů čtverečních (z toho 29 tisíc připadá na zastřešený prostor, který tvoří celkem 6 hal). Nalezneme zde i kongresový sál a prakticky veškeré zázemí potřebné k pořádání výstav, veletrhů, koncertů, kongresů a konferencí.

Adresa: Beranových 667

Letecké muzeum Kbely

Založeno bylo roku 1968 a spadá pod Vojenský historický ústav Praha. Množstvím exponátů se řadí mezi největší muzea tohoto druhu v Evropě. Celá sbírka čítá celkem 275 letadel. 85 z nich je umístěno ve čtyřech výstavních halách, 25 ve venkovních prostorách, 10 letadel, která jsou letuschopná, je v provozu a 155 letounů je umístěno v depozitáři. V majetku muzea je pak v celkovém souhrnu přes 2000 tisíce exponátů.

Adresa: Mladoboleslavská 425/9

Vojenské letiště Kbely

Neveřejné mezinárodní vojenské letiště LKKB.

Adresa: Mladoboleslavská 300

Letiště Letňany

Veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště LKLT.

Adresa: Hůlkova 1075/35

Obchodní centrum Letňany

Obchodní a zábavní centrum Letňany. Patří mezi největší svého druhu na území České republiky.

Adresa: Veselská 663

Aquapark Lagoon

Menší aquacentrum spíše lokálního charakteru. Součástí je i fitness centrum.

Adresa: Tupolevova 665

Zimní stadion

Zimní stadion ICE ARENA. Domovský stadion klubu HC Letci Letňany.

Adresa: Tupolevova 669

Výzkumný a zkušební letecký ústav

Zkráceně VZLÚ. Jedná se o české národní centrum zabývající se výzkumem a vývojem v oblasti leteckého a kosmonautického průmyslu.

Adresa: Beranových 130